Sunday, 09/08/2020 - 01:25|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT A SANH

BCH Công Đoàn

 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lịch sử
 • Rơ Mal Ní
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật Lí
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
 • Lưu A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn