Saturday, 11/07/2020 - 22:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT A SANH

HS TRƯỜNG THPT A SANH TRỞ LẠI LỚP HỌC SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

            - Đảm bảo sức khỏe cho CB, GV, NV và HS khi học sinh đi học trở lại từ ngày 23/4/2020.

          - Ổn định tâm lí HS - GV, duy trì nề nếp dạy học theo chương trình quy định; xây dựng phương án chia lớp, bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; phối hợp với PHHS quản lí chặt chẽ tình trạng sức khỏe của HS trước khi đến lớp; phối hợp với nhà xe đưa đón HS đảm bảo an toàn; phối hợp với TT Y tế huyện chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch.

 

SỞ GD&ĐT GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT A SANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /KH-AS

 

 

Ia Grai, ngày  22 tháng 4 năm 2020


KẾ HOẠCH

“Tổ chức dạy học sau thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19”


       Thực hiện theo Công văn 877/UBND -KGVX ngày 21/4/2020của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Laivề việc cho học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid - 19;

Thực hiện theo Công văn 661/SGD&ĐT- VP ngày 21/4/2020của Sở GD & ĐT tỉnh Gia Laivề việc cho học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid - 19;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường THPT A Sanh, nhằm mục đích chủ động phòng, chống dịch Covid – 19 và đón HS quay trở lại trường an toàn, BGH Trường THPT A Sanh xây dựng kế hoạch cụ thể nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

            - Đảm bảo sức khỏe cho CB, GV, NV và HS khi học sinh đi học trở lại từ ngày 23/4/2020.

          - Ổn định tâm lí HS - GV, duy trì nề nếp dạy học theo chương trình quy định; xây dựng phương án chia lớp, bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; phối hợp với PHHS quản lí chặt chẽ tình trạng sức khỏe của HS trước khi đến lớp; phối hợp với nhà xe đưa đón HS đảm bảo an toàn; phối hợp với TT Y tế huyện chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch.

2. Yêu cầu

            Tất cả CB - GV - NV nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc phòng chống dịch Covid 19 khi tham gia các hoạt động giáo dục.

           Tất cả CB - GV - NV phối hợp với BGH, các TTCM, GVCN, các đoàn thể; phụ huynh học sinh tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh và công tác tổ chức dạy học.

II. NỘI DUNG

          1) Công tác chuẩn bị và đón HS đến trường học trở lại.

           + Tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, tẩy trùng các thiết bị dạy học, bố trí nước sạch và xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra tình hình sức khỏe của HS trước khi vào lớp học.

           + Thông báo đến GVCN, PHHS kế hoạch đón HS trở lại trường; GVCN và PHHS làm việc trực tiếp với nhà xe (Đối với những HS có sử dụng xe đưa đón) nhằm đảm bảo an toàn cho HS khi tham gia giao thông trong mùa dịch bệnh.

        + Bố trí phòng học, tách một lớp thành 2 phòng, làm thời khóa biểu hợp lí với điều kiện CSCV  đối với khối 12 từ ngày 23/4/2020.

          2) Phân công công công việc.

          + ĐC Bảo(Thư kí) phân công thời khóa biểu cho 5 lớp 12 tách làm 10 phòng và bố trí GVBM hợp lí.

          + TTCM Xây dựng kế hoạch, nội dung ôn thi THPT Quốc gia bám sát đề minh họa của Bộ GD – ĐT.

          +  Đoàn TN phối hợp tuyên tuyền công tác phòng dịch, kiểm tra sĩ số học sinh.

+ GVCN tham gia quản lớp, nắm sĩ số, đôn đốc nhắc nhỡ HS trong công tác phòng dịch khi đến lớp.

+ GVBM triển khai dạy học sau thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19 đối với khối 12 từ ngày 23/4/2020.

          + Dự kiến tất cả học sinh khối 10 và 11đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.(Chờ công văn chỉ đạo của Sở GD – ĐT Gia Lai)

          3) Dạy học qua Internet và truyền hình.

+ BGH nhà trường tiếp tục phân công giáo viên giảng dạy qua Internet khối 10,11 theo kế hoạch.

          + GVCN các lớp tiếp tục cập nhật lịch học qua truyền hình để thông báo đến HS lớp mình tham gia học tập, ôn tập có hiệu quả.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BGH nhà trường

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tổ chức dạy học theo các văn bản chỉ đạo của ngành;

- Chỉ đạo tất cả các TTCM xây dựng nội dung dạy học và nội dung ôn tập bám sát đề minh họa và nội dung tinh giảm của Bộ GD - ĐT;

- Trực tiếp phê duyệt kế hoạch dạy học cho từng tổ chuyên môn và giáo viên về nội dung dạy học;

- Gửi thông báo cho phụ huynh học sinh biết kế hoạch tổ chức dạy học và ôn tập tại nhà để phụ huynh cùng phối hợp trong việc quản lý việc học tập của con em;

*.Phân công nhiệm vụ:

- Hiệu trưởng: Lập kế hoạch nhà trường, chỉ đạo quản lý chung, báo cáo về sở GD – ĐT.

- Các Phó HT:

+ Phân công CM, lập thời khóa biểu; phân công lao động và duyệt nội dung kế hoạch Tổ bộ môn; kiểm tra đôn đốc việc dạy và học đảm bảo duy trì sĩ số.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tracácTTCM trong các việc: phân công giáo viên trong tổ thực hiện kế hoạch của nhà trường; lên lịch dạy học hướng dẫn đăng ký lịch dạy học qua Internet, lịch học tập qua Truyền hình …

2. Các Ttrưởng chuyên môn( TTCM)

+ Bám sát kế hoạch nhà trường để triển khai thực hiện cho hiệu quả.

+ Phân công giáo viên dạy học khối 12 và dạy ôn tập qua Internet theo kế hoạch.

+ Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc hiện nhiệm vụ của GV trong tổ. Báo cáo thường xuyên về nhà trường kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ và các đề xuất cần thiết.

      3. Giáo viên chủ nhiệm lớp(GVCN)

- Liên hệ với phụ huynh học sinh thông báo kế hoạch triển khai tổ chức dạy họccủa nhà trường cho phụ huynh biết để nhắc nhở và quản lý con em tham gia học tập và tự học, tự ôn tập;

- GVCN khối 12 có kế hoạch giám sát, kiểm tra sĩ số khi nhà trường bố trí mỗi lớp gồm 2 phòng.

- Phốihợp với Phụ huynh học sinh quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh trước khi đến lớp.

- Tuyên truyền và liên hệ với phụ huynh học sinh nếu phát hiện con em mình có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì không cho đến trường mà phải đến cơ sở y tế để hỗ trợ khám và điều trị theo quy định.

          - GVCNhướng dẫnban cán sự lớp mua sắm thau chậu đựng nước sạch, xà phòng rữa tay, nước sát khẩu, khăn lau tại lớp;

- GVCN nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách và đeo khẩu trang theo quy định; lập sổ theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày tại lớp.

4. Giáo viên bộ môn(GVBM):

- Thực hiện theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

- Tích cực hướng dẫn học sinh nhằm ổn định và duy trì nề nếp dạy học theo chương trình quy định.

- Tăng cường giúp đỡ, hướng dẫn những học sinh chưa tiếp cận với học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid - 19 để các em tiếp cận được những kiến thức cơ bản của các bài học.

- Phối hợp chặt chẽ với GVCN để quản lý, giúp đỡ,  hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và phòng chống dịch Covid - 19.

5. Công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên

- Công đoàn nhà trường: Thường xuyên phối hợp với nhà trường và chỉ đạo Ban TTND thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở CB - GV - NV thực hiện hiện kế hoạch dạy học và phòng chống dịch Covid - 19.

- Đoàn TN: Tích cực phổ biến kế hoạch, vận động công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên tích cực đi đầu trong việc tham gia thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường.

          6.Đối với học sinh:

- Chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt quy định của nhà trường.

- Tăng cường kỹ năng sử dụng, ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet học tập trước khi tham gia bài học.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức dạy học và đón học sinh trở lại trường sau thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid – 19 của trường THPT A Sanh. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể CB, GV, NV nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDTr.H (B/c);

- Các PHT, Các tổ CM, VT; (Lưu, T/h)

- Toàn thể CB - GV - NV; (T/h)

 

                                                                                                          Nguyễn Phước

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 119
Hôm qua : 87
Tháng 07 : 2.439
Năm 2020 : 33.398